Remant bouwt aan een duurzame strategie

Remant bouwt aan een duurzame strategie

Als innovatieve Transport en Customs Architects bouwen we aan een duurzame bedrijfsstrategie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Zo bieden we een antwoord op de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan. Dit doen we voor onze klanten, samen met onze partners, met aandacht voor onze medewerkers en onze leefomgeving. Zo garanderen we dat de boeiende wereld van logistiek en douane ook aan volgende generaties een mooie toekomst kan bieden.

We leven in uitdagende tijden waarin snel evoluerende geopolitieke, economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen onze manier van werken beïnvloeden. Het is dus van bijzonder belang om te monitoren hoe bepaalde trends evolueren en welke risico’s ze met zich meebrengen.

We deden een uitgebreide oefening om onze strategie voor de komende jaren opnieuw te formuleren. De uitkomst is evenwel geen breuk met het verleden. Onze duurzame bedrijfsstrategie toont een evolutie waarbij we ambities en acties voor de komende jaren hebben geformuleerd.

Lees het volledige duurzaamheidsverslag

Naar het verslag

1.

Duurzame transport­oplossingen

Sustainable development
Focus
Planet

Duurzame transportoplossingen

Doelen
Lees meer over het United Nations Sustainable Development programma

Als Remant Groep bieden wij innovatieve, flexibele en supply chain oplossingen op maat van de transportbehoeften van onze klanten, en dit op de meest kostenefficiënte manier. Dankzij ons netwerk en onze kennis, kunnen wij steeds de meest optimale transportmiddelen inzetten. Wij streven ernaar de totale ecologische en sociale voetafdruk van onze activiteiten te verkleinen door te zoeken naar duurzame logistieke alternatieven. Wij nemen een voortrekkersrol in het aanbieden van groene logistiek en het transport van circulaire materialen.

Synchromodale oplossingen

 • We zetten systemen en procedures op om synchromodale oplossingen in kaart te brengen en te meten. Hierdoor kunnen we duurzame herroutering en optimalisaties aanbieden.
 • We trainen en enthousiasmeren onze medewerkers om de klant de verschillende opties voor te stellen.
 • We ontwikkelen een standaardtariefregeling waardoor de synchromodale oplossing volledig tot zijn recht komt.
 • We versterken het multimodaal vervoer door uitbreiding van het netwerk.
 • We werken aan kennisontwikkeling binnen onze teams op het gebied van organisatie en controle.

Duurzame en efficiënte logistiek

 • Op het niveau van onze bedrijfsvoering proberen we onze CO2-uitstoot te beperken. Dat doen we door een zesmaandelijkse monitoring van onze CO2- voetafdruk en CO2-reductieplannen.
 • Vanuit ons aanbod zetten we in op tal van initiatieven die de klanten helpen om de CO2-impact van hun vervoer te verminderen.
 • We ontwikkelden onze eigen Qubus-tool voor CO2-efficiënte oplossingen en blijven features toevoegen.
 • We kunnen dankzij een tool met API-integratie goederen sneller en efficiënter dedouaneren.

Circulaire modellen

 • We stimuleren via REKUPP circulaire activiteiten door het transport van recycleerbare materialen en herbruikbare grondstoffen te faciliteren.
 • We zoeken actief naar partnerships met bedrijven in de recyclagesector en de circulaire economie om hen te ontzorgen bij de logistieke keten.
 • We investeren zelf mee in onderzoeksinitiatieven die bijdragen tot de verhoging van circulaire activiteit.
quote

“Remant Cool Logistics zet al langer zijn schouders onder binnenvaart als onderdeel van multimodale transportoplossingen voor onze klanten. Het is geen makkelijke keuze want het vraagt veel organisatie en afstemming tussen de betrokken partijen, maar het is wel een transportvorm waar we achterstaan. Binnenvaart haalt namelijk vrachtwagens van de weg én het heeft minder CO2-uitstoot dan wegtransport.”

Peter Van den Broeck Director Remant Cool Logistics
quote

“Het toenemend besef voor een bewust gebruik van grondstoffen, meer en meer innovatieve toepassingen voor recycling en het economisch belang leiden ertoe dat het REKUPP-team dagelijks het verschil maakt door recycleerbare materialen te verschepen zodat ze een tweede leven kunnen krijgen.”

Filip Adam Director Remant Globe Logistics & partner REKUPP
quote

“We verschepen metalen, textiel, maar ook oud papier over de hele wereld. Deze secundaire grondstoffen worden vervolgens gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen. Zo spelen we mee een belangrijke rol in de recyclage-industrie. We werken nauw samen met de overheden om deze recyclagestromen volgens alle geldende richtlijnen op hun internationale bestemmingen te leveren. We onderzoeken telkens de transportmodaliteiten om ze zo efficiënt mogelijk en met een beperkte CO2-uitstoot te vervoeren.”

Frédéric Van Olmen Management REKUPP

2.

Een geweldige plek om te werken en groeien

Sustainable development
Focus
People

Een geweldige plek om te werken en groeien

Doelen
Lees meer over het United Nations Sustainable Development programma

Onze medewerkers en hun expertise zijn het belangrijkste kapitaal van onze groep. Dat koesteren we. We nemen gerichte initiatieven om te zorgen dat iedereen zich bij ons op een evenwichtige manier kan ontplooien en kan groeien. Centraal daarbij staat de overtuiging dat we iedereen kansen moeten bieden.

Door gericht te werken aan het welzijn en welbevinden, zorgen we dat we samen gezond blijven. Onze familiale bedrijfscultuur ademt die zorg voor elkaar uit.

Medewerkers kansen geven, hoe doen we dat?

 • We zorgen voor een open bedrijfscultuur met kansen voor iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, handicap ...
 • Bij ons gaan leergierigheid en potentieel voor op diploma.
 • We bieden elke starter een uitgebreide onboarding om zich direct thuis te voelen.
 • We bieden via de Remant Academy een platform om te leren en zich verder te ontplooien.
 • Vanuit ons HR-beleid zetten we gericht in op kansen en persoonlijke groei.
 • Met externe partners zorgen we voor een aanbod aan coaching en executive opleidingen.
 • We bieden iedereen in ons bedrijf de kans om zich mee uit te spreken over bepaalde trends en keuzes en hoe we hiermee het best kunnen omgaan.

Gezonde medewerkers, daar maken we samen werk van!

 • We promoten een gezonde levensstijl bij onze medewerkers (fietsbeleid, fruitmanden, work-life balans ...).
 • We werken vanuit onze Remant Health Club aan lichamelijke en mentale gezondheid.
 • We investeren in werkplekergonomie.
 • We organiseerden een sportieve challenge waarbij we met het team de afstand rond de aarde aflegden door te fietsen, lopen en wandelen.
 • We hebben een evenwichtig beleid waar thuiswerken en flexwerken deel van uitmaken.
 • We voeren medewerkersenquêtes uit over welzijn en interne communicatie.

Hoe we ons familiaal DNA tot leven brengen

 • We zetten sterk in op activiteiten en communicatie waarbij we onze bedrijfswaarden op de werkvloer zichtbaar en tastbaar maken: waardering, integriteit, respect, engagement.
 • We zijn één groep en één grote familie. We proberen onze waarden ook naar de vestigingen in de Verenigde Staten en Frankrijk over te dragen.
 • We zetten in op meertalige communicatie zodat onze buitenlandse vestigingen ook betrokken blijven bij de interne beleidsvoering.
quote

“Via onze Remant Health Club willen we onze collega’s ondersteunen bij een gezond en gebalanceerd leven. We belichten de brede context van gezondheid en welzijn zoals bewegen, ontspannen, gezonde voeding, mentale gezondheid,... Zo krijgen medewerkers de kans om kennis te maken met deze onderwerpen en eruit te halen wat ze interessant of nuttig vinden. Via de Remant Health Club inspireren en motiveren we onze collega’s om er zelf mee aan de slag te gaan. Want een gezonde levensstijl bevordert het persoonlijk welzijn en geeft energie om de dagelijkse uitdagingen thuis en op het werk aan te gaan.”

Laure Decostere Human Capital Officer
quote

"Ondertussen werk ik 3,5 jaar als Transport Architect bij het Automotive team van Remant Africa Logistics. Bij aanvang had ik geen logistieke achtergrond en een ervaren collega heeft me vanaf nul opgeleid. De automotive tak is zeer uitgebreid en ik leer nog dagelijks bij. Zowel op technisch als op cultureel vlak is deze job een verrijking. Het dynamisch klantencontact en de leuke projecten maken dat ik mij hier echt op mijn plaats voel. Een tip die ik graag deel is om je niet te laten afschrikken door het onbekende, want al doende leer je heel veel en zo kom je er!"

Jens Van Campenhout Transport Architect
quote

"Bij Remant voel ik me echt thuis. Ik ben gewaardeerd en ik krijg heel veel kansen. Na de opleiding logistiek bediende bij Portilog via Randstad, ben ik aan de slag gegaan als Administratief Assistent bij Remant Africa Logistics. Het is mijn doel om iedere dag te blijven bijleren en door te groeien tot expediteur."

Mariia Paievska Administratief Assistente

3.

Duurzame & efficiënte processen

Sustainable development
Focus
Planet

Duurzame & efficiënte processen

Doelen
Lees meer over het United Nations Sustainable Development programma

Ons doel is om onze klanten zo goed mogelijk te ontzorgen. Operational excellence en continue verbetering zijn essentieel om onze kwaliteit te verzekeren. Als systeemintegrator hebben we hiertoe de beste randvoorwaarden gecreëerd. Door onze open geest voor nieuwe technologie houden we onze blik gericht op de toekomst. We werken met up-to-date software en cloud-toepassingen en volgen actief de evolutie van de digitalisering op. We investeren consequent in relevante toepassingen in onze sector. Onze data en die van de klanten worden volgens de hoogste standaarden beveiligd.

Onze klantgerichte aanpak

 • We willen uitblinken in serviceniveau door de inzet van onze mensen en de kracht van onze systemen.
 • We investeren voortdurend in kennis van de sector en de business/markten van de klant om het verschil te maken en een optimale oplossing te bieden.
 • Wij stellen ons netwerk open aan onze klanten en delen opportuniteiten met hen.
 • We spelen in op nieuwe trends, flows en kansen en zetten hiervoor een specifieke aanpak in de markt.
 • We luisteren naar feedback van onze klanten en doen er iets mee!

We maken werk van systeemintegraties

 • Door verregaande systeemintegraties kunnen onze klanten hun bestelling op een eenvoudige manier vanuit hun eigen ERP-systeem doorgeven. Klanten kunnen de transportflow vanaf de bestelling tot de afhandeling en facturatie opvolgen.
 • We hebben jaren geleden geïnvesteerd in de uitbouw van een eigen R&D en innovatieafdeling. Hierdoor zijn we pionier op vlak van systeemintegratie via EDI of API.
 • We hanteren strikte normen op vlak van cybersecurity en databescherming om onze systemen te beveiligen. Daarbij is bijvoorbeeld multifactorbeveiliging een evidentie.

We blinken graag uit in operational excellence

 • We werken voortdurend aan procesoptimalisaties om de flows van onze klanten zo efficiënt mogelijk te organiseren op vlak van tijd, kosten en milieu-impact.
 • We hebben een duidelijke IT- en applicatiestrategie die erop gericht is om de dagelijkse processen te vereenvoudigen, te standaardiseren en maximaal te automatiseren.
 • We optimaliseren onze planning en werking in een proces van continue verbetering en hebben per BU een voltijdse functie voor procesoptimalisatie en procesvereenvoudiging.
 • We beperken manuele invoer door RPA en data scraping.
 • We gebruiken uitgebreide kwaliteitsdashboards en monitoren onze service level agreements.
 • We voorzien systematische checks en audits.
quote

“We zijn system driven, people oriented. Onze Transport & Customs Architecten werken elke dag samen met ons intern IT-team aan operational excellence. In elke entiteit hebben we een medewerker die zich focust op de performantie en optimalisatie van onze systemen. Zo bouwen we de brug tussen de dagelijkse operationele uitdagingen en de vertaling naar ons IT-team. ”

Bob Keustermans Director Remant Globe Logistics
quote

“Dankzij het opzetten van EDI-verbindingen kunnen bepaalde taken geautomatiseerd worden. Het gaat hierbij om wederkerende administratieve taken. Door dat te doen krijgen collega’s Transport & Customs Architecten meer ruimte om te focussen op de service aan de klanten en een goed persoonlijk contact te onderhouden. ”

Steven De Jaeger Chief Innovation Officer
quote

“Sinds 2020 gebruiken wij The Force, ons performant transport management systeem. Voor een aantal klanten hebben we reeds een volledige integratie met hun ERP-pakket voorzien. Hierdoor kan een lading wereldwijd gevolgd én gelinkt worden aan de reële uitstoot. Momenteel loopt er een pilootproject om integratie, tracking en CO2-monitoring toe te voegen aan The Force.”

Tom Ven Chief Financial Officer

4.

Samenwerkings­verbanden uitbouwen

Sustainable development
Focus
Partnerships

Samenwerkingsverbanden uitbouwen

Doelen
Lees meer over het United Nations Sustainable Development programma

Samen bouwen we aan betrouwbare langetermijnrelaties met onze klanten en andere stakeholders. We werken vanuit de waarden van de Remant Groep: Waardering, Integriteit, Respect en Engagement. Deze bedrijfswaarden vertalen we naar concrete acties. We zijn betrokken bij onze omgeving. Dat toont zich in de openheid en transparantie die we bieden, maar ook in de ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten.

Samenwerking

 • We kiezen voor langetermijnsamenwerkingen met onze klanten en leveranciers en zien hen als partners. Samen zorgen we dat we eenzelfde kwaliteitsniveau nastreven en eveneens dezelfde normen hanteren.
 • We ontwikkelen relaties op een open manier en geloven in de kracht van ecosystemen, waar elke partner zijn eigen meerwaarde goed kan valoriseren.
 • We evalueren onze partners op basis van een scoring model, zowel voor op land als op zee. Dat model bestaat uit de parameters kwaliteit, veiligheid, service en flexibiliteit.

Open communicatie & transparantie

 • We hebben een lange geschiedenis van corporate governance, waarbij we de code Buysse hanteren. Onze geëngageerde raad van bestuur waakt over de strategische koers van de groep.
 • We nemen actief deel aan kennisevents van werkgevers- en sectorfederaties en netwerken zoals het Family Business Network. We aarzelen niet om ons thought leadership ook uit te dragen.
 • We beschikken over gedragscodes voor medewerkers en voor leveranciers die groepsbreed geïmplementeerd worden.
 • We voeren strategische klantgesprekken.
 • We hebben een enterprise risk management systeem in voege waarmee we zowel de brede ESG-risico’s als meer economische, operationele en financiële risico’s opsporen.

Maatschappelijk engagement

 • We steunen sociale, sportieve en culturele organisaties.
 • We geven een tweede leven aan onze IT-apparatuur via Close the Gap.
 • We engageren ons in professionele netwerken (Etion, Voka, Plato).
quote

"Ik heb me recent aangesloten bij het interne team dat zijn schouders zet onder onze duurzame strategie. Het is een thema dat voor alle bedrijven een belangrijk punt op de agenda is en niet genegeerd kan worden. Ik werk hier graag aan mee uit trots dat we hier als firma koploper zijn binnen de expeditie. Daarnaast geeft het me een boeiende kans om mijn dagelijks werk te overstijgen en bij te leren op andere vlakken en samen te werken met collega's van andere afdelingen."

Steven Elzendoorn Transport Architect Remant Africa Logistics
quote

"We zetten ons innovatieve concept van Transport Architect ook over de landsgrenzen heen uit. Zo kunnen we garant staan voor kwaliteit doorheen de hele supply chain. We hebben bijvoorbeeld een partnership in Japan wat ons in staat stelt om de trafiek van onze klanten van deur tot deur op te volgen."

Steve Adriaenssens Director Remant Cool Logistics

Lees het volledige duurzaamheidsverslag

Naar het verslag