NL - FR - EN


Allianties


Ter ondersteuning van haar organische groei hecht de Remant groep bijzondere waarde aan de uitbouw van bilaterale complementaire partnerships.

Deze partnerships worden selectief uitgebouwd met aandacht voor de bewaking van de waarden waar Remant borg voor staat: professionalisme, specialisatie, duurzaam ondernemerschap en wederzijds respect. Samen bouwen prevaleert op individueel veroveren. Lange termijnrealisatie prevaleert op korte termijngewin.

Bent u op zoek naar een logistiek partner in Belgie, aarzel dan niet ons te contacteren via erik.keustermans@remant.be. Wij evalueren graag met u mogelijke complementariteiten.