NL - FR - EN


Nieuws


Remant Douane N.V. is actief betrokken bij het pilootproject "Centralised Clearance".  Dit betekent dat de administratieve verwerking van goederen die ingevoerd worden in de Europese Unie (startende voor Nederland) niet meer moet gebeuren op de plaats waar de lading binnenkomt met als groot voordeel dat alle douaneformaliteiten via PLDA door het Belgisch Enig Kantoor kunnen worden vervuld.  De effectieve opstart van het project is voorzien in de loop van dit jaar;

Oprichting in januari 2015 van CustomsArchitects BVBA.

Participatie in juni 2015 in Derudder SAS (Le Havre, Frankrijk).

Sinds 1 oktober 2015 overname douaneactiviteiten ex WDS Antwerpen BVBA.

Beslissing in november 2016 om op groepsniveau in te stappen in het Sustatool-project https://sustatool.be, een duurzaamheidsmanagementtool ter continue verbetering van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen en gebaseerd op de 5-voudige P-benadering :
- Planet and future :     binnen de ecologische randvoorwaarden en toekomstgericht
- People :                     ethisch verantwoord met langetermijnvisie & consideratie
                                   voor het juiste evenwicht
- Prosperity :                met oog voor balans, welzijn & respectvolle samenwerking
- Partnership :              in dialoog & open mind samenwerking met alle stakeholders
                                   van de Remant-groep
- Peace :                      met absoluut respect voor alle betrokken partijen
met vanaf 2017 een meetbare impact op de gerealiseerde en geplande projecten.